Uitnodiging 2e IPO-bijeenkomst Klimaatakkoord

Uitnodiging 2e IPO-bijeenkomst Klimaatakkoord

  • 17 januari 2019 18:00 tot 19:30
  • locatie: Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG in Arnhem
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging 2e IPO-bijeenkomst Klimaatakkoord

 

De onderhandelingen voor het klimaatakkoord komen in een spannende fase terecht.  Provincies spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Aan vijf klimaattafels nemen de gezamenlijke provincies deel. Het gaat om mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit, industrie en gebouwde omgeving. Onderdeel van het Klimaatakkoord zijn ook de regionale-energiestrategieën (RES).

 

Om u over de ontwikkelingen van het Klimaatakkoord in de breedte bij te praten, nodigt de bestuurlijke kerndelegatie u graag uit voor nieuwe informatiebijeenkomst voor statenleden en kandidaat-statenleden. Uit eerste hand informeert de bestuurlijke kerndelegatie u over de stand van zaken.

 

Datum & tijd: donderdag 17 januari 2019, 18.00 – 19.30 uur

Locatie: Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG in Arnhem

Dagvoorzitter: Bob Roelofs, statengriffier provincie Gelderland

 

Tijdens deze bijeenkomst geven de leden van de kerndelegatie informatie over de stand van zaken en de betekenis daarvan voor provincies.

Onderwerp van gesprek vormen de 5 tafels en de stand van zaken rond de regionale-energiestrategieën.

En afhankelijk van de actualiteit gaan zij in op het onderhandelaarsakkoord en de IPO-appreciatie.

Daarbij is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na afloop is er gelegenheid voor het napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Voorafgaand aan deze informatiebijeenkomst kunt u gebruik maken van een warme maaltijd in het bedrijfsrestaurant van de provincie Gelderland tussen 17.00-18.00 uur.

 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst in Arnhem en de maaltijd kan via deze link

Aanmelden kan tot en met 6 januari 2019.

 

Volg de live-stream  van de 2e informatiebijeenkomst stand van zaken Klimaatakkoord

Zoals aangegeven kunt u deze bijeenkomst ook volgen via een live-stream. Dat kan door het klikken op deze link. Mocht deze link niet werken, dan dient u de kopie van deze link in uw browser te plaatsen. (U kunt ook linken via de website van het IPO.)

Streamen kan via deze link. Mocht deze link niet werken, dan kunt u dit pad in uw browser plaatsen: https://ipo.nl/index.php?cID=7043

Wilt u naar aanleiding van de informatie tijdens deze bijeenkomst een vraag stellen, dan kan dat door een mail te sturen naar klimaat@ipo.nl.  Deze vraag zal dan voor zover mogelijk tijdens de bijeenkomst worden behandeld. Voorrang krijgen vragen van aanwezige (kandidaat)leden van Provinciale Staten. Voor zover de vragen niet aan bod komen, zullen deze later worden beantwoord.

Terug