Toelichting op PWC Accountantsverslag 2018 Provincie Flevoland

Toelichting op PWC Accountantsverslag 2018 Provincie Flevoland

  • 15 mei 2019 14:00 tot 15:00
  • locatie: Provinciehuis Flevoland, Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Reserveren Jaarstukken 2018: Technisch vooroverleg met accountant PWC  - Toelichting op PWC Accountantsverslag 2018 Provincie Flevoland

 

De heer Sebel en zijn collega van PricewaterhouseCoopers Accoutants N.V. zullen een korte toelichting geven op het Accountantsverslag 2018.

Er is tevens volop de mogelijkheid om vragen hierover te stellen

Terug