Denksessie Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer – Complexe Opgaven

Denksessie Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer – Complexe Opgaven

  • 02 september 2019 18:00 tot 19:30
  • locatie: Provinciehuis, Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Geachte Statenleden,

De Randstedelijke Rekenkamer nodigt u uit voor een denksessie over de uitkomsten van het onderzoek naar de besluitvorming en informatievoorziening bij complexe opgaven.

Op 2 september 2019 bent u van 18:00u. tot 19:30u. welkom in de Rietkerkzaal om met de rekenkamer de onderzoeksresultaten (zie bijgevoegde Nota) te duiden en input mee te geven voor de nog te formuleren aanbevelingen. Ter inspiratie ontvangt u hierbij de lessen die de rekenkamer zelf afleidt uit het onderzoek.

Het programma ziet er als volgt uit:

18:00 – 18:15     Welkom en korte presentatie van de onderzoeksresultaten (door de RR)

18:15 – 18:45     Meetlintdebat (o.l.v. John Bijl & Viktor Vlam, Periklesinstituut)

18:45 – 19:15     Clustersessie (o.l.v. John Bijl & Viktor Vlam)

19:15 – 19:30     Afsluiting

U kunt zich hiervoor aanmelden via de griffie.

Met vriendelijke groet,

Annelies Eggebeen

Randstedelijke Rekenkamer

Terug