Inwerkprogramma Statenleden: Waterprogramma - tevens beeldvorming startnotitie

Inwerkprogramma Statenleden: Waterprogramma - tevens beeldvorming startnotitie

  • 14 oktober 2019 18:00 tot 19:30
  • locatie: Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Geacht Statenlid van de provincie Flevoland,

Wilt u op de hoogte zijn van de droogte- en bodemdalingsproblematiek voor de landbouw in Flevoland? En van de rol en verantwoordelijkheden van de provincie in het werkveld van water? Of van de wijze waarop de provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland samenwerken? Kom dan naar het inwerkprogramma Water op 14 oktober a.s.! Daar wordt u in een avond meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen binnen het beleidsdomein water.

Programma

17:45 Inloop
18:00 Welkom, toelichting rol provincie in waterwereld
18:15 Toelichting waterprogramma (beeldvorming startnotitie)
18:30 Kenniscarrousel ronde 1 (kies uit 1 van de onderwerpen)
- Grondwater en drinkwater
- Waterkwaliteit
- Waterveiligheid
- Waterprogramma
19:00 Kenniscarrousel ronde 2 (kies uit 1 van de onderwerpen)
- Water in de Omgevingswet
- Actieplan Bodem en Water
- Waterkwantiteit en bodemdaling
- Waterprogramma
19:30 Einde

De kenniscarrousel bestaat uit 2 ronden van 30 minuten. In deze ronden wordt u over één van de thema’s nader geïnformeerd en is er een ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Terug

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 2 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 3 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 4 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 5 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 6 oktober 2019, er zijn geen activiteiten
7 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 8 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 9 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 10 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 11 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 12 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 13 oktober 2019, er zijn geen activiteiten
14 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 15 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 16 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 17 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 18 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 19 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 20 oktober 2019, er zijn geen activiteiten
21 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 22 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 23 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 24 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 25 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 26 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 27 oktober 2019, er zijn geen activiteiten
28 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 29 oktober 2019, er zijn geen activiteiten 30 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 31 oktober 2019, er zijn één of meerdere activiteiten