Regiobijeenkomst "Ruimte in Regels" van Min.BZK

Regiobijeenkomst "Ruimte in Regels" van Min.BZK

  • 12 november 2019 18:00 tot 21:00
  • locatie: Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Direct opslaan in uw agenda

Op dinsdag 12 november van 18.00-21.00 uur te Utrecht (Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6) organiseert het ministerie van BZK een bijeenkomst over ‘ruimte in regels’. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn!

Aanleiding
Het versterken van de lokale democratie is een speerpunt voor het ministerie van BZK. In het programma ‘ruimte in regels’ werken wij onder andere aan de ondersteuning van gemeenten en provincies bij het benutten van de ruimte binnen de huidige Gemeente- en Provinciewet. Het ministerie van BZK onderzoekt welke knelpunten gemeenten en provincies daarbij ervaren (zie het kader in bijgaande uitnodiging voor enkele voorbeelden) en aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Op basis van deze ondersteuningsbehoefte worden tools en handvatten voor investering in kennis, kunde en gedrag etc. ontwikkeld die gemeenten en provincies toerusten voor en ondersteunen bij het invullen van de bestaande ‘ruimte in regels’.

Doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om zicht te krijgen op de knelpunten die gemeenten en provincies ervaren bij de uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet. Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een verkennende literatuurstudie gedaan naar bestaande knelpunten. De uitkomsten hiervan zullen tijdens de regiobijeenkomst worden gepresenteerd. Op basis van deze knelpunten willen wij zicht krijgen op de behoefte aan toerusting en ondersteuning bij uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet. Uw aanwezigheid leidt er toe dat wij de behoefte aan ondersteuning en toerusting bij uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet beter in kaart brengen. Hierdoor kunnen wij een kwalitatief beter en gerichter aanbod, op de knelpunten die u ervaart, ontwikkelen.

Programma

18:00 Inloop
18:30 Opening en toelichting op programma "ruimte in regels" door BZK
18:50 Presentatie: bevindingen uit literatuurstudie naar knelpunten in Gemeentewet/Provinciewet
19:20 Presentatie: Binnengemeentelijke decentralisatie
19:40 Ronde tafelgesprekken
20.40 Conclusies en vervolgstappen
21:00 Afsluiting

U kunt zich aanmelden via deze link.

Terug

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 2 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 3 november 2019, er zijn geen activiteiten
4 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 5 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 6 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 7 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 8 november 2019, er zijn geen activiteiten 9 november 2019, er zijn geen activiteiten 10 november 2019, er zijn geen activiteiten
11 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 12 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 13 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 14 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 15 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 16 november 2019, er zijn geen activiteiten 17 november 2019, er zijn geen activiteiten
18 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 19 november 2019, er zijn geen activiteiten 20 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 21 november 2019, er zijn geen activiteiten 22 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 23 november 2019, er zijn geen activiteiten 24 november 2019, er zijn geen activiteiten
25 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 26 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 27 november 2019, er zijn één of meerdere activiteiten 28 november 2019, er zijn geen activiteiten 29 november 2019, er zijn geen activiteiten 30 november 2019, er zijn geen activiteiten