Symposium "Actualiteiten over Luchthaven Lelystad"

Symposium "Actualiteiten over Luchthaven Lelystad"

  • 14 november 2019 13:30 tot 17:00
  • locatie: Boerkok Stadsboerderij, Meerkoetenweg 9, 8212 NA, Lelystad
Direct opslaan in uw agenda

Belang van de luchthaven
Al langere tijd wordt gesproken over het belang van Luchthaven Lelystad voor de ontwikkeling van Flevoland. Voor- en tegenstanders laten zich duidelijk horen. Ondertussen wordt de beslissing over de uitbreiding steeds opnieuw uitgesteld. Genootschap Flevo wil u laten informeren over de betekenis en de stand van zaken van de ontwikkeling van de luchthaven. We doen dat vanuit verschillende invalshoeken, met betrokken sprekers die u in het programma vermeld vindt. Genootschap Flevo zoekt geen aansluiting bij een bepaald standpunt; informatie-uitwisseling en debat staan immers centraal in de activiteiten van het genootschap.

Programma

13:30 Inloop
14:00 Symposium met sprekers
16:30 Afsluiting

Belangstellenden kunnen zich voor 7 november per e-mail aanmelden bij: a.geurts78@chello.nl
of per post: Schoutstraat 62, 1315 EX  Almere.

Terug