Statenacademie: Omgevingswet en Omgevingsvisie in Flevoland

Statenacademie: Omgevingswet en Omgevingsvisie in Flevoland

  • 18 november 2019 18:00 tot 19:30
  • locatie: Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Omgevingswet en Omgevingsvisie in Flevoland – waar staan we?
Op maandagavond 18 november 2019 van 18.00 tot 19.30 uur wordt u tijdens een Statenacademie bijgepraat over de stand van zaken rondom de Omgevingsvisie en de Omgevingswet (zie bijgaande uitnodiging). Uw informatiebehoefte stuurt het programma:

Plenaire presentatie
Wat & waarom van de Omgevingswet
Flevoland: waar staan we nu?
Wat krijgt u als Staten komende periode op uw agenda?

Verdiepende gespreksrondes in 6 tafels:
* Bestuurlijke vernieuwing
* Omgevingsvisie en Uitwerkingsagenda
* Van beleid tot uitvoering aan de hand van 2 casussen
* Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
* Ketensamenwerking in Platform Omgevingswet Flevoland
* Algemene vragen Omgevingswet 

U kunt zich aanmelden via deze link.

Terug