Werksessie Landschapsvisie Flevoland

Werksessie Landschapsvisie Flevoland

  • 20 november 2019 12:00 tot 15:00
  • locatie: Verzamelpunt: hal Provinciehuis Lelystad
Direct opslaan in uw agenda

We trappen het proces rondom de Landschapsvisie af met het letterlijk ervaren van de kwaliteiten van het Flevolandse Landschap. Wat bedoelen we met landschap? En waarom is dat belangrijk? Wat is er veranderd, en wat is onderhevig aan verandering? Waarom is Flevoland een verrijking van het Nederlandse cultuurlandschap; een landschap van wereldfaam? Wat is de relatie met andere beleidsterreinen? We maken samen een bustour door onze prachtige provincie. Daar leggen we de link tussen het oorspronkelijk ontworpen landschap, de huidige beleving, het huidige gebruik en de uitdagingen. We gaan het Mondriaanlandschap beleven, de polderentrees en ervaren de open ruimte; de unieke ruimtelijke kwaliteit van Flevoland.

Zie bijgaande uitnodiging. Aub uiterlijk 15 november aanmelden via beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl 

Programma:

11:50 Verzamelen hal provinciehuis
12:00 Bus vertrekt vanaf de achteringang (parkeerterrein)
15:00 Afsluiting programma

Terug