Inwerkprogramma Statenleden: Liander - Energietransitie "Samen naar een duurzame toekomst"

Inwerkprogramma Statenleden: Liander - Energietransitie "Samen naar een duurzame toekomst"

  • 25 november 2019 18:00 tot 19:30
  • locatie: Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Nederland staat voor een grote uitdaging: onze samenleving moet uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Om deze energietransitie te laten slagen, is het belangrijk dat de provincie een actieve en regisserende rol krijgt. Bijvoorbeeld bij klimaat-, ruimtelijke ordening- en financiële vraagstukken rondom de energietransitie.  U krijgt deze avond de handvatten om de energietransitie in Flevoland zo goed mogelijk vorm te geven.

Liander is een netbeheerder en is volledig in handen van decentrale overheden. Zij gaan graag met u in dialoog over hoe we een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Waar ziet u obstakels en waar juist oplossingen? We horen het graag van u op 25 november!

17:45 Inloop
18:00

Wie is Liander & welke impact heeft de energietransitie op de energie-infrastructuur?

18.15

Hoe kunnen we de uitdagingen van de energietransitie het hoofd bieden vanuit ruimtelijke ordening, economisch en financieel perspectief?

19:15

Korte video-interviews met diverse stakeholders die ingaan op de rol van de provincie en de samenwerking met de netbeheerder. Vervolgens debat over de verschillende standpunten.

19:30

Afsluiting.

Zie a.u.b. bijgaande uitnodiging. U kunt zich voor 21 november inschrijven.

Terug