RES Bouwstenenmarkt

RES Bouwstenenmarkt

  • 26 november 2019 17:00 tot 20:00
  • locatie: Theater Agora, Agorabaan 12, 8232 JS Lelystad
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging RES bouwsteenmarkt voor volksvertegenwoordigers

Zoals u weet wordt er in de regio Flevoland op dit moment hard gewerkt aan de RES. Om u zo goed mogelijk te informeren over de totstandkoming van de Concept RES wordt 26 november een RES  Bouwstenenmarkt georganiseerd. Met deze markt willen we u in de gelegenheid stellen om de informatie in te winnen zodat u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op behandeling van de concept RES. Tijdens deze markt worden de bouwstenen gepresenteerd zoals deze er op dit moment voorstaan en kunt u in gesprek gaan met de schrijvers van de bouwstenen. Daarnaast zal gedeputeerde Jop Fackeldey zal een toelichting geven op het RES proces in Flevoland. Het betreft een vrije inloop zodat u op een voor u geschikt moment kunt aansluiten. U kunt zich opgeven bij Maaike de Lange/Kernteam RES Flevoland via RES@flevoland.nl.

Programma:

17:00 Inloop met broodjes
17:00-18:30 Bouwstenenmarkt; spreek de trekkers van de bouwstenen
18:30-18:45 Presentatie Jop Fackeldey over de RES en het RES proces
18:45-20:00 Vervolg Bouwstenenmarkt; spreek de trekkers van de bouwstenen

Terug