Statenleergang Implementatie Omgevingswet sessie 3

  • 19 mei 2021 13:00 tot 14:30
  • locatie: Digitaal via Pexip, Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Statenleergang Omgevingswet

De Omgevingswet gaat effect hebben op de wijze van sturing en rolneming van Provinciale Staten. Deze wet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het is de basis voor een samenhangende benadering voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. 

Op woensdag 10 februari 2021 start de Statenleergang Omgevingswet. In deze leergang nemen we u specifiek op uw rol als Statenlid, mee in de impact van de invoering van deze wet. De wet is geen doel op zich maar past bij wat de maatschappelijke ontwikkelingen van ons vragen. Met zowel een ambtelijk als bestuurlijk klankbord is de structuur en inhoud van de leergang in verschillende deelsessies opgezet. Afhankelijk van uw ervaringen en feedback kan de inhoud en volgorde gedurende de leergang bijgesteld worden.

Rode draad en vraagbaak
Mr. Trees van der Schoot, specialist ruimtelijke ordening, zal u als host tijdens deze leergang voorzien van de benodigde rode draad. Zij zal ook voor u als (juridische) vraagbaak functioneren. Tijdens de eerste sessie geeft zij een uitgebreide inleiding. In de andere sessies zal ook een aantal gastsprekers hun licht laten schijnen over specifieke thema's.

Voor wie is de leergang?
In eerste instantie richten we ons op de vertegenwoordigers binnen de Staten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu en de fractievoorzitters. Maar wij kunnen ons goed voorstellen dat er bredere belangstelling is. Of dat u specifiek bij een bepaalde sessie zou willen aanschuiven.  U bent van harte welkom.

Programma Statenleergang Omgevingswet

(13.00 – 14.30 uur)

Woensdag 10 februari 2021 Geest en Sturing

Woensdag 14 april 2021 Provinciaal belang

Woensdag 19 mei 2021 Participatie - Wat moet er? Wat mag er? Wat willen we?

Woensdag 23 juni 2021 Omgevingswaarden

Woensdag 7 juli 2021 Oefenen met provinciaal belang

Sessie 3 - Participatie Wat moet er? Wat mag er? Wat willen we?
Met Trees van der Schoot - Specialist RO & Host & Ferenc van Damme - Provincie Overijssel

Wilt u aan deze sessie deelnemen, meld u dan aan via deze link. Dit kan tot uiterlijk maandag 17 mei 2021, 12:00 uur.

Factsheets en samenvattingen van eerdere sessies kunt u terug vinden onder de link van de betreffende sessie (zie hierboven).

Ter voorbereiding aan sessie 3 Participatie is onderaan een factsheet als bijlage toegevoegd.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 mei 2021, er zijn geen activiteiten 2 mei 2021, er zijn geen activiteiten
3 mei 2021, er zijn geen activiteiten 4 mei 2021, er zijn geen activiteiten 5 mei 2021, er zijn geen activiteiten 6 mei 2021, er zijn geen activiteiten 7 mei 2021, er zijn geen activiteiten 8 mei 2021, er zijn geen activiteiten 9 mei 2021, er zijn geen activiteiten
10 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 11 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 12 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 13 mei 2021, er zijn geen activiteiten 14 mei 2021, er zijn geen activiteiten 15 mei 2021, er zijn geen activiteiten 16 mei 2021, er zijn geen activiteiten
17 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 18 mei 2021, er zijn geen activiteiten 19 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 20 mei 2021, er zijn geen activiteiten 21 mei 2021, er zijn geen activiteiten 22 mei 2021, er zijn geen activiteiten 23 mei 2021, er zijn geen activiteiten
24 mei 2021, er zijn geen activiteiten 25 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 26 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 27 mei 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 28 mei 2021, er zijn geen activiteiten 29 mei 2021, er zijn geen activiteiten 30 mei 2021, er zijn geen activiteiten
31 mei 2021, er zijn geen activiteiten