Uitnodiging sessies Raden en Staten ‘Metropool van grote klasse’

  • 15 juni 2021 19:00 tot 21:00
  • locatie: Digitaal via Teams
Direct opslaan in uw agenda

Geachte leden van de raden en Staten in de MRA,

Op 25 mei heeft de Transitiecommissie u geïnformeerd over de resultaten van de consultatieperiode en het vervolgproces rond het voorstel voor de “Metropool van grote klasse”. Stap 1 van dit proces is de organisatie van sessies in juni om de invulling van de Samenwerkingsafspraken op onderdelen met u te bespreken. Op deze wijze kunt u directe input leveren voor de Samenwerkingsafspraken. Tijdens de sessies gaat het om meedenken en (onderling en met het MRA Bureau) uitwisselen van ideeën. De uitnodiging voor deze sessies treft u hierbij nogmaals aan.

Uitnodiging voor sessies over ‘Metropool van grote klasse’
Alle raads- en Statenleden zijn uitgenodigd voor deelname aan een of meerdere van vier digitale sessies in juni. Alle sessies hebben dezelfde opzet. U kunt dus zelf kiezen wanneer het u schikt. Het doel van elke sessie is tweeledig: zowel informatief (over het ‘waarom en het belang van samenwerking’) als het verder met elkaar doorpraten over de rol van raden en Staten in relatie tot de bestuurlijke samenwerking. We nodigen u dan ook uit om, na de eerdere schriftelijke ronde, nu verder door te praten, mee te denken en ideeën uit te wisselen.

Programma van elke sessie
Na een korte inleiding over het ‘waarom’ van samenwerken op de schaal van de metropoolregio gaan we uiteen in kleinere groepjes voor een verdiepend gesprek aan de hand van uw ideeën en suggesties. Elke sessie duurt maximaal 2 uur en begint om 19.00 uur.
1. Inleiding (plenair) over de ontstaansgeschiedenis, huidige opzet en de evaluatie
2. Verdiepend gesprek in kleinere groepjes over:
a. Rol raden en Staten in besluitvorming en positie Raadtafel
b. Rol raden en Staten bij MRA Agenda en P&C-cyclus
c. Verhouding Bestuur MRA / Algemene Vergadering / deelregio’s / raden en Staten

Om organisatorische redenen verzoeken wij u zich van tevoren aan te melden. Dat kunt u doen voor één of meerdere van de onderstaande data.

Aanmelden kan eenvoudig via deze aanmeldwebsite.

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail een bevestiging met een link om aan de sessie te kunnen deelnemen via Microsoft Teams.

  • Dinsdag 8 juni 2021, 19:00-21:00 uur
  • Woensdag 9 juni 2021, 19:00-21:00 uur
  • Dinsdag 15 juni, 19:00-21:00 uur
  • Woensdag 16 juni, 19:00-21:00 uur

Wij verwachten hiermee tegemoet te komen aan uw wensen van de afgelopen weken om de verdieping met elkaar te maken, zodat wij gezamenlijk in het najaar tot gewogen besluitvorming kunnen komen.
Tot slot: u kunt alle relevante documenten, incl. de eerder verzonden brieven, vinden op: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropool-van-grote-klasse/
Hier treft u ook eerder gestelde vragen en antwoorden over het voorstel en het proces.

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 juni 2021, er zijn geen activiteiten 2 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 3 juni 2021, er zijn geen activiteiten 4 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 5 juni 2021, er zijn geen activiteiten 6 juni 2021, er zijn geen activiteiten
7 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 8 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 9 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 10 juni 2021, er zijn geen activiteiten 11 juni 2021, er zijn geen activiteiten 12 juni 2021, er zijn geen activiteiten 13 juni 2021, er zijn geen activiteiten
14 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 15 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 16 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 17 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 18 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 19 juni 2021, er zijn geen activiteiten 20 juni 2021, er zijn geen activiteiten
Vandaag, 21 juni 2021, er zijn geen activiteiten 22 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 23 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 24 juni 2021, er zijn geen activiteiten 25 juni 2021, er zijn geen activiteiten 26 juni 2021, er zijn geen activiteiten 27 juni 2021, er zijn geen activiteiten
28 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 29 juni 2021, er zijn geen activiteiten 30 juni 2021, er zijn één of meerdere activiteiten