Onderzoeksinterview 'Transparant bestuur'

  • 30 november 2022 12:00 tot 13:00
  • locatie: Kamer van Urk
Direct opslaan in uw agenda

In het kader van het 217a onderzoek 'transparant bestuur', spreken onderzoekers met (afvaardigingen van) het college van GS, de commissaris van de Koning, de provinciesecretaris, samenwerkingspartners, medeoverheden en de media. Zo ook met (een afvaardiging van) Provinciale Staten. Dit om zo breed mogelijk en vanuit diverse invalshoeken input te krijgen over hoe transparant (of niet) in de ogen van de stakeholders, de provincie opereert.

Als leden van Provinciale Staten nodig ik u van harte uit voor een gezamenlijk interview op woensdag 30 november aanstaande van 12.00 tot 13.00 uur. Het gesprek vindt plaats in de kamer van Urk op het provinciehuis. De heren Jochem Hoogenboom en Robert Klaassen zullen namens het onderzoeksbureau aanwezig zijn en het gesprek leiden. Er zullen aantekeningen worden gemaakt die uitsluitend gebruikt worden voor het onderzoek en niet aan derden worden verstrekt.

Wilt u zich aanmelden via griffie@flevoland.nl, zodat we inzicht hebben in het aantal deelnemers?

Een aantal dagen vóór het interview op de 30e november ontvangt u van de onderzoekers, via de griffie, een gespreksvoorbereiding.

Wij rekenen op uw medewerking en uw input tijdens het interview, zodat de onderzoekers zoveel mogelijk relevante informatie tot hun beschikking krijgen.