Symposium Statenlidnu - Lancering handboek voor Statenleden

  • 25 januari 2023 19:30 tot 21:00
  • locatie: Digitaal
Direct opslaan in uw agenda

Deze bijeenkomst is bestemd voor Provinciale Statenleden Flevoland.
Op woensdagavond 25 januari 2023 van 19.30 - 21.00 uur organiseert Statenlidnu, samen met de auteurs van het Handboek voor Statenleden, een online symposium over de veranderende rol van de provincies. We nodigen u van harte uit dit online symposium bij te wonen. 
 
Online symposium ‘Provincies als probleemoplosser?’
Zo’n 10 jaar geleden stelde het toenmalige kabinet voor om provincies te laten fuseren en vijf landsdelen te maken. Ook zouden de taken ingeperkt moeten worden door het inzetten van een gesloten huishouding. Anno 2023 is de provincie echter niet meer weg te denken voor het huidige kabinet. Of het nu gaat om de woningbouw, natuur, stikstof of energie, voor veel grote onderwerpen wordt de provincie als probleemoplosser ingezet. Maar is dat een goede zaak? En wat betekent dat voor de rol van Provinciale Staten? En hoe geef je je Statenlidmaatschap vorm gelet op deze ontwikkelingen? Een aantal interessante sprekers proberen hierop antwoord te geven. Binnenkort worden de sprekers bekend gemaakt via onze website www.statenlidnu.nl. U kunt zich via deze link aanmelden