Werkbezoek Oostvaardersplassen

  • 20 september 2023 12:30 tot 14:30
  • locatie: Lelystad, Kitsweg 1, Beheerkantoor Staatsbosbeheer
Direct opslaan in uw agenda

Deze bijeenkomst is bestemd voor Staten- en burgerleden Flevoland.
Het werkbezoek is aangeboden door het college als aanvulling op het inwerkprogramma i.s.m. Staatsbosbeheer. 

In juli 2018 hebben Provinciale Staten het ‘Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen’ vastgesteld. We zijn inmiddels vijf jaar verder en er is afgelopen jaren actief gewerkt aan de uitvoering van het beleidskader. We laten u op woensdag 20 september tijdens een (veld)bezoek aan de Oostvaardersplassen graag zien waar we nu staan. We zien u graag om 12:30 uur in het beheerkantoor aan de Kitsweg 1 te Lelystad. We starten met koffie/thee en een korte toelichting door de gebiedsmanager Oostvaardersplassen en Harold Hofstra, verantwoordelijk gedeputeerde. Vervolgens gaan we met de ecokar het veld in. Om 14:30 uur sluiten we af.

U heeft zich tot maandag 18 september 12:00 uur kunnen aanmelden.