Statenacademie - Sturing en monitoring door de Staten: Programmabegroting

  • 09 oktober 2023 17:30 tot 19:30
  • locatie: Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

Deze bijeenkomst is bestemd voor Staten- en burgerleden Flevoland.
Als Provinciale Staten heb je verschillende sturingsmogelijkheden en instrumenten om de uitvoering van beleid te monitoren. De planning & control-cyclus is daarbij een onmisbaar instrumentarium. De Programmabegroting is het eerstvolgende onderdeel van de planning & control-cyclus, welke binnenkort in commissieverband wordt besproken.

In deze Statenacademie maken we je bekend met het proces van de planning & control-cyclus en de technische werking van de programmabegroting. 

Aan het einde van de Statenacademie weet je:
1. Wat de Planning & Control-cyclus op hoofdlijnen inhoudt;
2. Wat de programmabegroting is, hoe je ze kunt doorgronden en wat je hierin kunt vinden; en
3. Wat de functie van de programmabegroting is in je kaderstellende rol.

Je hebt je tot donderdag 5 oktober 2023 12:00 uur kunnen aanmelden.