A. (Arie) Stuivenberg

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Verworpen 50/50