Abassin Nessar

Abassin Nessar

Hoofdfunctie:

  • Senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nevenfuncties:

  • Lid Rotary Almere (onbezoldigd)
  • Ambassadeur Echo Foundation (onbezoldigd)
  • Lid Talentennetwerk Raad voor de Samenleving en Volksgezondheid (onbezoldigd)