Agendacommissie

Sinds de invoering van de Wet Dualisering Provinciebestuur in 2003 is de rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten veranderd.

De kaderstellende-, controlerende- en volksvertegenwoordigende rollen van PS zijn versterkt. PS bereiden daarom hun vergaderingen zelf voor. De voorzitter van Provinciale Staten en de Statengriffier stellen de agenda voor Provinciale Staten op. Voor de agenda's van de Statencommissies is een Agendacommissie ingesteld.

Taak Agendacommissie 

De Agendacommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de conceptagenda voor de Statencommissie.

Samenstelling Agendacommissie 

  • De commissievoorzitter van een Statencommissie
  • De commissiegriffier van een Statencommissie
  • Op uitnodiging met de portefeuilehouder en/of verantwoordelijke afdelingshoofd of programmamanager