Arief Khedoe

Sprekers fragmenten:

Integrale Statencommissie 17 juni 2020 19:00 uur

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 10 juni 2020 19:00 uur

Provinciale Staten 27 mei 2020 15:30 uur

Integrale Statencommissie 13 mei 2020 17:00 uur