Bryant Heng

Bryant Heng

Hoofdfunctie:

  • Onafhankelijk consultant bij Well-being Networks

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Strichting Medair Nederland (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds Allochtonen Kerken (SOFAK) (onbezoldigd)
  • Lid IPO Algemene Vergadering (AV) namens Provinciale Staten Flevoland
  • Plaatsvervangend lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer namens Provinciale Staten Flevoland
  • Penningmeester Stichting FRactieondersteuning ChristenUnie Flevoland
  • Penningmeester Vereniging Vrienden van de ChristenUnie Flevoland