Bryant Heng

Bryant Heng

Hoofdfunctie:

  • Investor Relations Coördinator bij Oiko credit International
  • Onafhankelijk consultant bij Well-being Networks

Nevenfuncties:

  • Penningmeester Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) (onbezoldigd)
  • Penningmeester United Network of Young Peacebuilders (UNOY) (onbezoldigd)