Bryant Heng

Bryant Heng

Hoofdfunctie:

  • Senior Consultant bij Capgemini marktgroep Publieke Sector 

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Medair Nederland (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds Allochtonen Kerken (SOFAK) (onbezoldigd)
  • Lid IPO Algemene Vergadering (AV) namens Provinciale Staten Flevoland
  • Plaatsvervangend lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer namens Provinciale Staten Flevoland
  • Penningmeester Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Flevoland
  • Penningmeester Vereniging Vrienden van de ChristenUnie Flevoland
  • Onafhankelijk consultant bij Well-being Networks (sluimerend)