Burgerleden

Provinciale Staten in Flevoland kennen het begrip 'burgerlid'. Een burgerlid is niet gekozen als lid van Provinciale Staten, maar heeft tijdens de Statenverkiezingen wel op de kieslijst gestaan van een politieke partij.

Burgerleden nemen deel aan de commissievergaderingen. Zij doen echter niet mee aan de besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten.

Namen burgerleden:

  • heer A.W.H.J. (Adri) van der Avoird - PvdD
  • heer R.J.H. (RenĂ©) Claessens - CDA
  • heer G. (Gerben) Laagland - 50PLUS
  • heer Ph. (Philip) ten Napel - VVD
  • heer Y. (Yuri) Wagenaar - PVV
  • heer M.W. (Martin) Wiegertjes - PvdA
  • heer S.J. (Jeroen) Kok - D66
  • mevrouw M. (Maike) Muller - SP
  • mevrouw A. (Alida) Laurense - GroenLinks