D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

66 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

142 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

179 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

113 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

91 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag