D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Verworpen 50/50

100 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

179 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

113 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

91 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag