D66

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Stemmen staken

112 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

142 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

179 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

113 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag