Eduard Plate

Eduard Plate

Hoofdfunctie:

  • Adviseur (zelfstandig), directeur eigenaar Eduard.Plate.nl, Wijnservices.nl

Nevenfuncties:

  • Adviseur Philadelphia Zorg (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Verbeelding Zeewolde (onbezoldigd)
  • Lid Raad vanToezicht Flevomeerbibliotheken (onbezoldigd)