Ellentrees Müller

Fractievoorzitter Actief sinds 26 aug. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Mijn naam is Ellentrees Müller en woon al ruim 25 jaar in Almere. Ik ben trots op onze mooie provincie. Flevoland heeft mooie moderne stedelijke omgevingen en tegelijkertijd in de nabijheid talloze akkers en veel natuur. Maar wat ik het allermooist vind aan onze provincie zijn onze inwoners. We hebben nog steeds allemaal een pioniers geest en een mentaliteit om te werken aan oplossingen en gaan daarbij het ondenkbare en schijnbaar onmogelijke niet uit de weg te gaan. Flevoland zitten vol ideeën, onvermoede mogelijkheden en nieuwe inzichten en zijnvoor politici onuitputtelijke bronnen van inspiratie.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Mijn belangrijkste politieke drijfveer is de wereld beter achter te aten voor mijn kinderen. Betrokken te zijn bij vraagstukken in onze samenleving en daar richting aan geven dat vind ik leuk en belangrijk. En we zien dat de provincie als midden bestuur steeds belangrijkere opgaven die direct invloed hebben op de leefomgeving van onze inwoners. Als liberaal wil ik daar een bijdrage aan leveren.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
We zien in Flevoland de druk op onze ruimte toenemen voor woningbouw, bedrijven, natuur en landbouw. Dat vraagt om duidelijke en heldere keuzes. De VVD kiest ervoor om met name in Almere en Lelystad woningen en bedrijven te realiseren, zodat het aantal arbeidsplaatsen meegroeit. Daarnaast zetten we in op natuur in de directe leefomgeving en voldoende ruimte voor de landbouw. Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet door alle ruimtelijk claims. Het is onze taak hier een goede balans in te brengen.

Nevenfuncties

 • Projectmanager Gemeente Noordoostpolder (bezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 26 aug. 2020 Fractievoorzitter, VVD
 • Actieve functie Lid, Voorzitter Statencommissie
 • Actieve functie Lid, Procedurecommissie
 • Actieve functie Lid, Werkgroep commissies en procedurecommissie
 • Actieve functie Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

2023

 • Onbekend - 06 okt. 2023 Lid, Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning
 • 16 jan. 2020 - 29 mrt. 2023 Voorzitter Statencommissie, Voorzitter Statencommissie
 • 10 jul. 2019 - 29 mrt. 2023 Lid, Begeleidingscommissie aanbesteding accountant
 • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Commissie opstellen opdracht landsadvocaat inzake geheimhouding
 • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

2020

 • 17 apr. 2019 - 26 aug. 2020 Statenlid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens