Ellentrees Müller

Voorzitters Statencommissies / Leden Procedurecommissie Voorzitter Statencommissie Actief sinds 16 jan. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie
Al ruim 20 jaar woon ik met veel plezier in Almere met mijn echtgenoot en 3 kinderen. Bijna net zo lang werk ik in Noordoostpolder. Voordat ik mij verkiesbaar stelde voor de Provinciale Staten heb ik 14 jaar in de gemeenteraad van Almere gezeten.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
De combinatie van nieuw land met stedelijk en landelijk gebied geeft onze provincie een extra dimensie. Het mooie van onze polder vind ik haar blik vooruit. Wie jong is, heeft nu eenmaal meer toekomst dan verleden. Dat zie je ook bij onze inwoners, die zijn ambitieus, innovatief en daadkrachtig. Dat heeft ons al ver gebracht. Als Statenlid wil ik bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van onze mooie provincie.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Ik zie de provincie als een kleine, compacte overheid die onze inwoners, bedrijven en gemeenten haar eigen keuzes laten maken. Ik zet mij in voor een provincie die controleert wat moet en die maatwerk levert bij de opgaven waar we nu voor staan. Een provincie die zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar faciliteert, stimuleert en belemmeringen wegneemt.

Nevenfuncties

Hoofdfunctie:

  • Projectleider bij gemeente Noordoostpolder


Nevenfuncties:

  • Bestuurslid Turning Spirit Almere (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 16 jan. 2020 Voorzitter Statencommissie, Voorzitters Statencommissies / Leden Procedurecommissie
  • Actieve functie Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
  • Actief sinds 10 jul. 2019 Lid, Begeleidingscommissie aanbesteding accountant
  • Actief sinds 26 aug. 2020 Fractievoorzitter, VVD

2020

  • 17 apr. 2019 - 26 aug. 2020 Statenlid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens