Franco Achtien

Franco Achtien

Hoofdfunctie:

  • Eigenaar Achtien Management en Advies
  • Managing Partner (vanaf april 2020) bij Oppidum


Nevenfuncties:

  • Voorzitter Tafelronde Almere (onbezoldigd)
  • Voorzitter District VIII Nederlandse tafelronde (onbezoldigd)