GO

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Verworpen 50/50

140 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

113 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

12 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag