Groep Otten

Stemgedrag (63 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Afwezig Uitslag
20 november 2019 Statenvoorstel Opdrachtformulering Informanten voor de toekomstige visie op de zorg in de regio Flevoland 1 0 0
20 november 2019 Statenvoorstel Besluitvorming Klimaatakkoord 0 1 0
20 november 2019 Motie 9 - PvdD, DENK - Jongeren kunnen energie besparen 0 1 0
20 november 2019 Motie 4 - GroenLinks, D66, PvdD - Aanplant en bescherming bomen 0 1 0
20 november 2019 Motie 5 - 50PLUS - Overproductie duurzame energie regio Flevoland d.m.v. certificaten aanbieden aan RES regio's 0 1 0
20 november 2019 Motie 7 - PVV - Laat Flevolanders meebeslissen over het klimaatakkoord 0 1 0
20 november 2019 Motie 8 - PVV - Gebruik je verstand 0 1 0
20 november 2019 Motie 6 - 50PLUS - Woonlastenneutraliteit opnemen in kern van provinciale afspraken 1 0 0
13 november 2019 Motie 37 - FvD - Verdienmodel museum Almere 0 0 1
13 november 2019 Motie 15 - FvD - Onderzoek kernenergie en thorium 0 0 1
13 november 2019 Motie 23 - SP - Voorwaarde duurzaamheidseisen zoals herbruikbare bekers aan subsidies voor festivals en evenementen 0 0 1
13 november 2019 Motie 36 - DENK - Verlaging van de opcenten 0 0 1
13 november 2019 Motie 34 - PvdD - Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde dieren 0 0 1
13 november 2019 Motie 33 - PvdD, 50PLUS - Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam 0 0 1
13 november 2019 Motie 27 - 50PLUS - Schrappen museale functie uit Jaarprogramma FVA 2020 0 0 1
13 november 2019 Motie 26 - 50PLUS - Realisatie prijswinnend woningbouwproject Eigentijds Hof 0 0 1
13 november 2019 Motie 7 (vreemd) - PvdD - Afkeuring voor het niet handelen van de CdK bij onrechtmatig gegeven opdracht om gezonde edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen 0 0 1
13 november 2019 Motie 31 - PvdD - Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen 0 0 1
13 november 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD - Geen vertrouwen in college na onrechtmatige opdracht tot afschot edelherten in de Oostvaardersplassen 0 0 1
13 november 2019 Motie 22 - SP - Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting egaliseren 0 0 1
13 november 2019 Motie 35 - SGP, CDA - Vrachtwagen-kilometerheffing N-50 0 0 1
13 november 2019 Amendement C - SP - Oormerken gelden uit algemene reserve voor een volwaardig ziekenhuis 0 0 1
13 november 2019 Amendement A - 50PLUS - Mandaten Rol van PS binnen reserves en voorzieningen 0 0 1
13 november 2019 Motie 8 - PVV - Opvolgingsonderzoek Randstedelijke Rekenkamer 0 0 1
13 november 2019 Motie 30 - ChristenUnie, GroenLinks, CDA - Transitiecoalitie voedsel 0 0 1
13 november 2019 Motie 14 - Forum voor Democratie - Verkleinen aantal Natura 2000-gebieden 0 0 1
13 november 2019 Motie 11 - Forum voor Democratie - Onafhankelijke voorzitters commissievergaderingen 0 0 1
13 november 2019 Motie 17 - Forum voor Democratie - Monitoring grote grazers Oostvaardersplassen m.b.v. drones 0 0 1
13 november 2019 Motie 13 - Forum voor Democratie - Herstel landschap bij ontmanteling wind- en zonneparken 0 0 1
13 november 2019 Motie 16 - Forum voor Democratie -Geen vergunningen voor biomassacentrales die gebruik maken van houtstook 0 0 1
13 november 2019 Motie 18 - Forum voor Democratie - Doneren hertenvlees aan Voedselbanken Nederland 0 0 1
13 november 2019 Motie 10 - Forum voor Democratie - Delegatie- en mandaatregister 0 0 1
13 november 2019 Motie 21 - PVV - Geen indexering opcenten voor kalenderjaar 2020 0 0 1
13 november 2019 Motie 20 - GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK, CDA, D66 - Onderzoek Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) naar het Noorden 0 0 1
13 november 2019 Motie 19 - GroenLinks, D66, PvdD, DENK - Deelname Canal Parade 0 0 1
13 november 2019 Motie 25 - 50PLUS, DENK - Onderzoek naar gratis OV kwetsbare groepen in daluren 0 0 1
13 november 2019 Motie 24 - 50PLUS - Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid 0 0 1
13 november 2019 Motie 2 (vreemd) - PvdD - Steek hand in eigen boezem 0 0 1
13 november 2019 Motie 3 (vreemd) - PVV - Provinciale enquĂȘte naar informatieverstrekking en besluitvorming Oostvaardersplassen 0 0 1
13 november 2019 Motie 5 (vreemd) - Forum voor Democratie - Verhuren van de latente ruimte uit natuurvergunningen 0 0 1
13 november 2019 Motie 6 (vreemd) - Forum voor Democratie - Hogere drempelwaarde stikstofdepositie 0 0 1
13 november 2019 Motie 4 (vreemd) - PVV - Flevoland wil noodwet Stikstof 0 0 1
13 november 2019 Statenvoorstel vaststelling Programmabegroting 2020 0 0 1
13 november 2019 Statenvoorstel 5e wijziging verordening opcenten MRB 0 0 1
13 november 2019 Statenvoorstel Besluitvorming SUP infrastructuur 2.0 0 0 1
13 november 2019 Statenvoorstel Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023 0 0 1
18 september 2019 Statenvoorstel Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland) 0 0 1
18 september 2019 Statenvoorstel zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV 0 0 1
18 september 2019 Statenvoorstel - Ontwerp wijziging paragraaf 5 1 4 Luchtvaart van het Omgevingsprogramma Flevoland 0 0 1
18 september 2019 Statenvoorstel Startnotitie cultuurbeleid 2021-2024 0 0 1
18 september 2019 Amendement I - GroenLinks - Besparingsdoelstellingen 0 0 1
18 september 2019 Amendement H - 50PLUS - Startnotitie RES 0 0 1
18 september 2019 Amendement D - GroenLinks - Groene obligaties 0 0 1
18 september 2019 Motie 10 - GroenLinks - Aanpak in samenhang voor energieneutrale provincie 0 0 1
18 september 2019 Amendement J - CDA - Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024 0 0 1
18 september 2019 Motie 6 - PvdD - Noodtoestand voor het klimaat 0 0 1
18 september 2019 Motie 3 - D66, GroenLinks, ChristenUnie - Opwekken energie 0 0 1
18 september 2019 Motie 2 (vreemd) - Alle partijen - Zorg in de Regio 0 0 1
18 september 2019 Motie 9 - FvD - Verzet tegen aanvullende Flevolandse Bijdragen RES 0 0 1
18 september 2019 Motie 8 - FvD - Uitvoeren onderzoek in het kader van RES 0 0 1
18 september 2019 Motie 5 - PvdA - Woonlastenneutraliteit & betaalbaarheid RES 0 0 1
18 september 2019 Motie 4 - VVD, PvdA - Burgerparticipatie startnotitie RES 0 0 1
18 september 2019 Motie 11 - SGP, ChristenUnie - Geluidsoverlast kleine luchtvaart 0 0 1