H. (Harold) J. Hofstra

H. (Harold) J. Hofstra

Hoofdfunctie:

  • Ambtenaar gemeente Lelystad

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Nederlands Kampioenschap Ambtenarenvoetbal (NKA) (onbezoldigd)
  • Ambtelijk secretaris VNG Flevoland (ambt)