Henri van Ulsen

Stemgedrag (16 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
31 juli 2019 Statenvoorstel e-petitie Hekken weg
31 juli 2019 Motie 3 - PvdD - Schaduw voor de gehouden Konikpaarden in de Oostvaardersplassen
31 juli 2019 Motie 2 - FvD - Onafhankelijk onderzoek naar gezondheid Konikpaarden
31 juli 2019 Motie 1 - PvdD - Annuleer transport Konikpaarden naar Wit-Rusland
10 juli 2019 Statenvoorstel benoeming leden college van Gedeputeerde Staten
10 juli 2019 Motie 3 - DENK - Charter diversiteit
10 juli 2019 Motie 2 - 50 PLUS - Besluitvorming rondom nieuwe college
10 juli 2019 Motie 1 (vreemd) - 50PLUS, SGP, FvD, PVV - Besluitvorming inzake Nationaal Park Nieuw Land eerst aan PS voorleggen
10 juli 2019 Statenvoorstel verordening Rechtspositie Staten- en commissieleden provincie Flevoland 2019
10 juli 2019 Amendement B - VVD - Rechtspositie Staten- en commissieleden
10 juli 2019 Statenvoorstel Zomernota 2019
10 juli 2019 Amendement A - 50PLUS - Mandaat Zomernota
29 mei 2019 Motie 1 (vreemd) - PvdD - Onderzoek naar wijze afschot edelherten in de Oostvaardersplassen
29 mei 2019 Motie 5 - SGP, FvD, CDA, CU, 50PLUS - Ontwerp R.I.P. Windplan Groen (participeren)
29 mei 2019 Statenvoorstel Verzoek mandatering ontwikkelconstructie MSNF
29 mei 2019 Amendement B - PVV, ChristenUnie - Toevoegen beslispunt ivm verslagleggingsvereisten investeringen met maatschappelijke functie
9 4 3