Henriëtte van Keulen

Henriëtte van Keulen

Hoofdfunctie:

  • Operatie-assistent St. Jansdal Ziekenhuis Harderwijk

Nevenfuncties:

  • Voorzitter lokale kiesvereniging ChristenUnie Noordoostpolder (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid ChristenUnie Flevoland (onbezoldigd)
  • Lid vrouwenochtend voor asielzoekers Gereformeerde Gemeente Emmeloord (onbezoldigd)
  • Voorzitter BHV Gereformeerde Gemeente Emmeloord (onbezoldigd)