Henriëtte van Keulen

Stemgedrag (21 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2020
Datum Onderwerp Stem Uitslag
9 september 2020 Statenvoorstel Vormgeven aan de betrokkenheid van Provinciale Staten in de MRA
9 september 2020 Statenvoorstel Realisatie N307 Roggebot-Kampen
9 september 2020 Statenvoorstel Covid19 overbruggingsfaciliteit MKB Flevoland
9 september 2020 Ordevoorstel 1 - CDA - Agendapunt 10e afvoeren van agenda
24 juni 2020 Ordevoorstel 5 - Forum voor Democratie - Het in stemming brengen van het agenderen van moties vreemd is niet toegestaan
24 juni 2020 Ordevoorstel 3 - Forum voor Democratie - Motie vreemd (PvdD) 'Maaibeleid' toevoegen aan de agenda
24 juni 2020 Motie (vreemd) 3 - Forum voor Democratie - Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland
24 juni 2020 Statenvoorstel Startnotitie Actieplan Biodoversiteit 2020-2025
24 juni 2020 Motie 9 - PVV - Almere Sportstad van betekenis
24 juni 2020 Statenvoorstel Meerjarenprogramma Almere 2 0 2021-2025
24 juni 2020 Amendement D - Forum voor Democratie - Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025 ter kennisgeving voorleggen
24 juni 2020 Amendement C - 50PLUS - Fonds Verstedelijking Almere; project museale voorziening
24 juni 2020 Motie 8 - CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, DENK - Definitie van Professionele Podiumkunst
24 juni 2020 Statenvoorstel Vaststelling Cultuurnota 2021-2024
24 juni 2020 Amendement B - 50PLUS - Uitstel onderzoek mogelijkheden museum
24 juni 2020 Statenvoorstel Leefbaar Platteland 2020 - 2023
24 juni 2020 Motie 7 - PvdD, D66, GroenLinks, DENK - Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel
24 juni 2020 Motie 6 - PvdD - Afbouwen intensieve veehouderij
24 juni 2020 Motie 5 - PvdD - Exitstrategie Lelystad Airport
24 juni 2020 Statenvoorstel Perspectievenbrief 2020-2024
24 juni 2020 Amendement A - VVD - Uitwerking strategische thema’s Najaarsnota 2020
12 7 2