JA21

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Verworpen 50/50

140 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag