Jaap Oosterveld

Jaap Oosterveld

Foto van Jaap Oosterveld

Contact informatie

Logo van ChristenUnie
Fractie: ChristenUnie Periode: van: 9 september 2020 tot: Website: flevoland.christenunie.nl/ Functie: Burgerlid
Logo van Burgerlid
Bestuur & Organisatie: Burgerlid Periode: van: 9 september 2020 tot: Functie: Burgerlid
Logo van Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
Commissie: Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid Periode: van: tot: Functie: Lid

Biografie:
Geboren in Enschede, getrouwd met Betty, vader van 3 zoons en opa van 2 kleinkinderen. Na een zwerftocht door Nederland, van Zeeland tot Friesland, in 1993 neergestreken in Dronten. Van beroep maatschappelijk werker, arbeidsdeskundige, mediator en adviserende rollen. In oktober 2020 met pensioen.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Na ongeveer 20 jaar in de lokale politke (en 4 jaar ook provinciaal als commissielid), tijd voor een nieuwe politieke uitdaging. In deze jonge provincie zie ik de uitdaging om mee te werken aan een duidelijker plek in het hart van de Nederlandse samenleving.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:

  • Verbinding met de provincies/regio's om Flevoland heen.
  • Verbinding tussen de verschilende generaties in onze provincie.
  • Verbinding tussen de 6 gemeenten met ruimte voor alles 6 in balans.
  • Verbinding zoeken tussen werken en recrëeren, ook vanuit ChristenUnie gedachtengoed.