Jan de Haan

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Verworpen 50/50

140 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

113 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

78 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag