Jan de Haan

Stemgedrag (20 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Ingetrokken Verworpen 50/50
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
2 oktober 2019 Statenvoorstel Regionale Energie Strategie Flevoland (RES Flevoland)
2 oktober 2019 Motie 2 (vreemd) - Alle partijen - Zorg in de Regio
18 september 2019 Statenvoorstel zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV
18 september 2019 Motie 11 - SGP, ChristenUnie - Geluidsoverlast kleine luchtvaart
18 september 2019 Statenvoorstel - Ontwerp wijziging paragraaf 5 1 4 Luchtvaart van het Omgevingsprogramma Flevoland
18 september 2019 Statenvoorstel Startnotitie cultuurbeleid 2021-2024
18 september 2019 Amendement J - CDA - Startnotitie Cultuurbeleid 2021-2024
18 september 2019 Motie 10 - GroenLinks - Aanpak in samenhang voor energieneutrale provincie
18 september 2019 Motie 9 - FvD - Verzet tegen aanvullende Flevolandse Bijdragen RES
18 september 2019 Motie 8 - FvD - Uitvoeren onderzoek in het kader van RES
18 september 2019 Motie 6 - PvdD - Noodtoestand voor het klimaat
18 september 2019 Motie 5 - PvdA - Woonlastenneutraliteit & betaalbaarheid RES
18 september 2019 Motie 4 - VVD, PvdA - Burgerparticipatie startnotitie RES
18 september 2019 Motie 3 - D66, GroenLinks, ChristenUnie - Opwekken energie
18 september 2019 Amendement I - GroenLinks - Besparingsdoelstellingen
18 september 2019 Amendement H - 50PLUS - Startnotitie RES
18 september 2019 Amendement D - GroenLinks - Groene obligaties
31 juli 2019 Motie 3 - PvdD - Schaduw voor de gehouden Konikpaarden in de Oostvaardersplassen
31 juli 2019 Motie 2 - FvD - Onafhankelijk onderzoek naar gezondheid Konikpaarden
31 juli 2019 Motie 1 - PvdD - Annuleer transport Konikpaarden naar Wit-Rusland
10 10 0