Jan de Reus

Jan de Reus

Hoofdfunctie:

 • Gedeputeerde Provincie Flevoland

Nevenfuncties: 

 • Lid BAC-mobiliteit IPO (onbezoldigd)
 • Lid BAC DROW IPO (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Amsterdam Airport Area (onbezoldigd)
 • Bestuurslid OMALA (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht St. Zorgfix (bezoldigd)
 • Lid AB Bestuursdersvereniging VVD (onbezoldigd)

Nevenfuncties, ambtshalve:

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van het Interprovinciaal Overleg
 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief C.V. Airport Garden City)
 • Bestuurslid Amsterdam Airport Area (AAA)