L. (Lloyd) Ferdinand

L. (Lloyd) Ferdinand

Hoofdfunctie:

  • Directeur / eigenaar Lloyd Consultancy

Nevenfuncties:

  • Vice voorzitter Stichting Amsterdams Centrum 30 juni - 1 juli (onbezoldigd)