Leonie Vestering

Leonie Vestering

Hoofdfunctie:

  • Raadslid gemeente Almere

Nevenfuncties:

  • Lid College van Beroep van de landelijke Partij voor de Dieren (onbezoldigd)
  • Bestuursvoorzitter Stichting ondersteuning Flevolandse Statenfractie Partij voor de Dieren (onbezoldigd)
  • Bestuursvoorzitter Stichting ondersteuning Gemeenteraadsfractie Almere Partij voor de Dieren (onbezoldigd)
  • Projectcoördinator Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (bezoldigd)