M. (Meintje) Jonker-Waterlander

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Verworpen 50/50