Mirjam Smeels-Zechner

Mirjam Smeels-Zechner

Foto van Mirjam Smeels-Zechner

Contact informatie

Logo van VVD
Fractie: VVD Periode: van: 6 april 2020 tot: Website: www.vvdflevoland.nl/ Functie: Statenlid
Logo van Werkgroep Dialoog PS/GS
Bestuur & Organisatie: Werkgroep Dialoog PS/GS Periode: van: 17 februari 2021 tot: Functie: Lid
Logo van Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
Commissie: Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid Periode: van: tot: Functie: Lid

Biografie
Ik ben 60 jaar, gehuwd en woonachtig en werkzaam als belastingconsulent in Almere sinds juli 2010. Daarvoor woonde en werkte ik in Amsterdam, zowel in het bedrijfsleven als in de semi-publieke sector. Mijn politieke ervaring ligt in Amsterdam, als deelraadslid, fractievoorzitter en 7 jaar als bestuurder in het toenmalige stadsdeel 'De Baarsjes'.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Ik vind het naast mijn reguliere werkzaamheden van belang om maatschappelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in mijn leefomgeving. Mijn keuze hierbij ligt bij de politiek. Het openbaar bestuur. Ontwikkelingen op het gebied van regionale economie, energiebesparing, het opengaan van het vliegveld, bereikbaarheid, natuurontwikkelen en dergelijke daar wil ik een rol in spelen.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Ik wil mij de komende periode inzetten voor de verdere ontwikkeling in Flevoland op het gebied van het vestigingsklimaat voor ondernemers, dat levert namelijk werkgelegenheid op. Bereikbaarhei is hiervoor een essentiële voorwaarde. Daarnaast is de beleving van de natuur in Flevoland van belang. Ook zal energietransitie vorm gaan krijgen, dit moet wel betaalbaar zijn en eenieder moet mee kunnen doen.