Monique Dubois

Monique Dubois

Foto van Monique Dubois

Contact informatie

E-mailadres:
m.dubois@flevoland.nl
Logo van PvdA
Fractie: PvdA Periode: van: 17 april 2019 tot: Website: www.flevoland.pvda.nl/ Functie: Statenlid
Logo van Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Bestuur & Organisatie: Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer Periode: van: 10 juli 2019 tot: Functie: Lid
Logo van Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
Commissie: Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid Periode: van: tot: Functie: Lid

Biografie
In het dagelijks leven ben ik een fulltime werkende vrouw met roots in de (ICT) techniek, bedrijfskunde en communicatie. In mijn sociale leven ben ik gedreven en geloof ik in de gezamenlijke kracht van mensen.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Door mijn werkzaamheden waarbij ik meer dan 10 jaar 'vraag en aanbod' op de arbeidsmarkt bij elkaar breng, weet ik wat de oorzaak is van de problemen van het huidige beleid. De uitdagingen waar de provincie op dit gebied (scholing, werk & economie) voor staat hebben mij doen besluiten om mij kandidaat te stellen. Werk en economie en ook het Openbaar Vervoer zijn basisvoorwaarden! Ook heb ik Flevoland zien veranderen van een 'doe het zelf' provincie tot koploper in duurzaamheid en CO2-vriendelijke bedrijfsvoering, deze trend moet worden doorgezet. Niet de politieke kleur van een voorstel is voor mij van belang, maar juist de gevolgen van het voorstel voor ons allen! Een geloofwaardig beleid is gebaseerd op het vertrouwen van burgers, inspraak is dus van groot belang. De unieke positie van Flevoland (land in plaats van water) kan verder worden benut. Onze kennis op het gebied van landwinning en waterbeheer is beroemd en zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het mondiale probleem van de zeespiegelstijging. Denk hierbij aan een 'Polder Kennis Instituut' (kleine campus en wereldwijd online toegankelijk.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Economie, werkgelegenheid en duurzaamheid.