Monique Dubois

Monique Dubois

Hoofdfunctie:

  • Directeur Flex-Solutions BV

 

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Gewestelijk Bestuur PvdA Flevoland (onbezoldigd)