P. (Paul) M.S. Vermeulen

P. (Paul) M.S. Vermeulen

Hoofdfunctie:

  • Eigenaar Vermeulen Administratie & Advies

Nevenfuncties: 

  • Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Accountancy (bezoldigd)
  • Penningmeester Rode Kruis Noordoostpolder (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Therapeutisch Centrum Flevoland (bezoldigd)
  • Lid Raad van Advies Zelfstandigenloket Flevoland (bezoldigd)
  • Secretaris Stichting Vrienden Hof van Schokland (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep ONL (onbezoldigd)
  • Coordinator schuldhulpverlening Leger Des Heils Urk, Noordoostpolder en Kampen (onbezoldigd)