SP

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken
Verworpen 50/50

164 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

113 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

91 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag