Statencommissie Bestuur

Commissievoorzitter: Mirjam Smeels
Commissiegriffier: Marieke Hinzen

Beleidsterreinen

 • Financiën
 • IPO bestuur
 • Samenleving (zorg)
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Europa
 • Flevolandse samenwerkingsagenda
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Coördinatie interbestuurlijk toezicht
 • Communicatie en ICT
 • Openbaar lichaam
 • Erfgoed centrum Nieuw Land
 • Integriteit
 • Lobby
 • P & O
 • Archiefinspectie
 • Coördinatie IFA
 • Inkoop, aanbesteding
 • Facilitaire Zaken