Statencommissie Duurzaamheid

Commissievoorzitter: Wobbe Bouma
Commissiegriffier: Judith Goudriaan

 Beleidsonderwerpen

  • Nieuwe Natuur
  • Klimaat en Energie
  • Vitaal Platteland
  • Fonds leefbaarheid landelijk gebied
  • Natuur en Landschap
  • Nationaal Park Oostvaardersplassen
  • Markermeer-IJMeer
  • Digitale infrastructuur buitengebied
  • Milieu en Afvalzorg