Statencommissie Economie

Commissievoorzitter: Willem Boutkan
Commissiegriffier: Pieter Liedekerken

Beleidsonderwerpen

 • Economische zaken
 • Maritieme strategie
 • Landbouw en Visserij
 • Floriade
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
 • Mobiliteit (exclusief Openbaar Vervoer)
 • Openbaar Vervoer
 • Amsterdam-Lelystad Airport
 • OMALA
 • Recreatie, Toerisme en Gebiedspromotie