Statencommissie Ruimte

Commissievoorzitter: Chris Schotman
Commissiegriffier: Renzo Kalk

Beleidsonderwerpen:

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Schaalsprong Almere/RRAAM
  • IJsseldelta-Zuid
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Water
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek
  • Noordelijk Flevoland